გარანტია

Beauty Corner ბრენდის ქვეშ წარმოებული ბრენდების პროდუქცია აკმაყოფილებს ყველაზე მკაცრ უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს და გააჩნია შესაბამისი მარკირება.
 
  • საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონში მოცემული პირობების შესაბამისად. 
  • საგარანტიო ვადა აითვლება პროდუქტის გაყიდვის თარიღიდან.
  • გაყიდვის თარიღი და მოდელის კოდი გარკვევით არის აღნიშნული საგარანტიო ტალონში.

შენიშვნა:
დაუშვებელია თარიღის ან/და კოდის თვითნებური გადაკეთება. ამ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება.

 
საგარანტიო მომსახურება:

  • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია, მყიდველის მიერ დაცული იყოს საქონლის ექსპლუატაციის წესები ინსტრუქციის შესაბამისად, რომელიც თან ერთვის თითოეულ ნივთს.
  • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბრენდის დამოწმებული საგარანტიო ტალონის წარდგენა ჩეკთან ერთად.


გარანტია ვრცელდება ქვემოთ მოემული ბრენდების სრულ ასორტიმენტზე:

  • Valera 1 წელი
  • Remington 2 წელი
  • Apro ელი