კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეხება იმ პირად ინფორმაციას, რომელსაც ვებგვერდის საშუალებით თქვენს შესახებ მოგვაწვდით. თქვენ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს ჩვენ გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, პროდუქტები და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ.

ინფორმაცია შესაძლოა გამოვიყენოთ ჩვენი პროდუქტისა და მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ასევე, ზოგადი ადმინისტრაციული მიზნებისთვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონის ფარგლებში მარკეტინგული მიზნებისთვის შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი/გვარი, ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონი, ხოლო ნებისმიერი სხვა მონაცემის დამუშავება შეიძლება სუბიექტის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

თქვენს შესახებ არსებულ ინფორმაციაში ცვლილების შეტანის პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა იმ მონაცემებში, რომელიც თქვენს შესახებ გვაქვს.