საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონში მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგარანტიო ვადა აითვლება პროდუქტის გაყიდვის თარიღიდან.

გაყიდვის თარიღი და მოდელის კოდი გარკვევით უნდა იყოს აღნიშნული საგარანტიო ტალონში.

გარანტიის პერიოდში ვრცელდება უფასო მომსახურება, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ ქვემოდ მოცემულ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.

შპს ვესტსერვისი

მისამართი: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი № 69

ტელ: + 995 32 235 75 00

ელ. ფოსტა: [email protected]